image Distelvink image Amici – impressie- winkels

geschilderd in opdracht van KBB, aangekocht door KBB